Bilder fra hagen

Bilder fra Rode 3 på parkeringen nederst i Kolonihagen 6. september 2017.

Dette er ett felles engasjement med Bragernesåsen med Øystein Berg i "spissen" for Brunsnegleaksjonen på Bragernes.

Bra oppmøte!

 

 

 

Bilder fra vinteren 2018

 

Mye snø på taket til plattingen.

Dugnad for å måke hagens drivhus.

Dukkestuen må også måkes.

Bilder fra hagen

 

 

Her legges det ut bilder fra kolonistene.

Webmaster: