Kontakt oss

Kontakt oss


post@bragerneskolonihager.no


Leder: Kjell Stapnes Johnsen, parsell 4

Epostansvarlig: Karin Gifstad, parsell 8 

Styret i Bragernes Kolonihager består av:


Leder: Kjell Stapnes Johnsen

Nestleder: Henning Jacobsen

Kasserer: May Poverud

Sekretær: Karin Gifstad

Styremedlem: Lisbeth Ovind


1. vara til styret: Frode Tollaksen Weme

2. vara til styret: Line Kristiane Dahl


Webmaster: