Kontakt oss

Kontakt oss


post@bragerneskolonihager.no


Leder: Magne Christensen, parsell 16

Epostansvarlig:Kyrre Brekke Haakaas, parsell 11 

Styret i Bragernes Kolonihager består av:


Leder: Magne Christensen

Nestleder: 

Kasserer: May Poverud

Sekretær: Kyrre Brekke Haakaas

Styremedlem: Lisbeth Ovind

Styremedlem: Henning Jacobsen


1. vara til styret: 

2. vara til styret: Line Kristiane Dahl


Webmaster: