Kontakt oss

Kontakt oss


post@bragerneskolonihager.no


Leder: John Alexander Lindberg Hansen Mobil: 91778144

Epostansvarlig:John Alexander Lindberg Hansen og Kyrre Brekke Haakaas 

Styret i Bragernes Kolonihager består av:


Leder: John Alexander Lindberg Hansen

Nestleder: Mona Stenberg

Kasserer: May Poverud

Sekretær: Kyrre Brekke Haakaas

Styremedlem: Lisbeth Ovind


1. vara til styret: Henning Jacobsen

2. vara til styret: Magne Bottolfs Christensen


Webmaster: